a a a
2017-01-05

Program nabożeństw - styczeń 2017 r.

 w Cerkwi p.w. św. Mikołaja w Radomiu


STYCZEŃ 2017 r.

*01.01.2017 r. - Niedziela przed Narodzeniem Chrystusa, świętych Ojców.
godz. 9:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA 

*06.01.2017 r. (piątek) wigilia Święta
godz. 23:00 - NARODZENIE PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA! Wielkie Powieczerze, Jutrznia i LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
*07.01.2017 r. (sobota)
godz. 13:00 - Świąteczna Wielka Wieczernia 
*08.01.2017 r. (niedziela) - Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy, Niedziela po Narodzeniu Chrystusa; świętych sprawiedliwych Józefa, Króla Dawida i Jakuba brata Pańskiego
godz. 09:00 –  LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA 
*09.01.2017 r. (poniedziałek) – Ap. i pierwszego męczennika Stefana
Godz. 08:00 – LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

*14.01.2017r.(sobota) ŚWIETO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO, ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO ARCYBISKUPA CEZAREI KAPADOCKIEJ; 
godz. 08:00 – LITURGIA ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO; 

*14.01.2017 r. Godz. 17:00 – Wieczernia + Akatyst
*15.01.2017 r. Niedziela przed świętem Objawienia. Św. Serafima z Sarowa.
godz. 09:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA 

*18.01.2017 r. (środa) wigilia Święta 
Godz. 23:00 ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA; Wielkie Powieczerze, Jutrznia i LITURGIA św. Jana Chryzostoma, WIELKIE POŚWIĘCENIE WODY (HAGIASMA); 
*20.01.2017 r. (piątek) Sobór św. Jana Chrzciciela
Godz. 06:00 – Liturgia 

*21.01.2017 r. Godz. 17:00 – Wieczernia + Akatyst
*22.01.2017 r. Niedziela po święcie Objawienia Pańskiego, 
godz. 09:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA.

*28.01.2017 r. Godz. 17:00 – Wieczernia + Akatyst
*29.01.2017 r. Niedziela o Zacheuszu, 
godz. 09:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA (w języku polskim)


****************SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! ****************
 
serwisy internetowe strony internetowe