a a a
2018-01-01

Program nabożeństw - styczeń 2018

Program nabożeństw - styczeń 2018 r.

 w Cerkwi p.w. św. Mikołaja w Radomiu

 

STYCZEŃ 2018 r.

 

*31.12.2017 r. - Niedziela przed Narodzeniem Chrystusa, świętych Ojców.

godz. 9:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA 

 

*06.01.2018 r. (sobota) wigilia Święta

godz. 23:00 - NARODZENIE PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA! Wielkie Powieczerze, Jutrznia i LITURGIA ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO

*07.01.2018 r. (niedziela)

godz. 13:00 - Świąteczna Wielka Wieczernia 

*08.01.2018 r. (poniedziałek) - Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy; świętych sprawiedliwych Józefa, Króla Dawida i Jakuba brata Pańskiego

godz. 09:00 –  LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA 

*09.01.2018 r. (wtorek) – Ap. i pierwszego męczennika Stefana

Godz. 09:00 – LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

 

*13.01.2018 r. Godz. 17:00 – Wieczernia + Akatyst

*14.01.2018r.(niedziela) Niedziela przed świętem Objawienia; ŚWIETO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO, ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO ARCYBISKUPA CEZAREI KAPADOCKIEJ; 

godz. 09:00 – LITURGIA ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO; 

 

godz. 17:00 – IX Wieczór Kolęd

 

*18.01.2018 r. (czwartek) wigilia Święta 

Godz. 23:00 ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA; Wielkie Powieczerze, Jutrznia i LITURGIA św. Jana Chryzostoma, WIELKIE POŚWIĘCENIE WODY (HAGIASMA); 

 

*20.01.2018 r. (sobota) Sobota po święcie Objawienia Pańskiego, Sobór św. Jana Chrzciciela

godz. 09:00 – Liturgia 

godz. 17:00 – Wieczernia + Akatyst

 

*21.01.2018 r. Niedziela po święcie Objawienia Pańskiego. O Zacheuszu.

godz. 09:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA.

 

*27.01.2018 r. Godz. 17:00 – Wieczernia + Akatyst

*28.01.2018 r. Niedziela o Celniku i Faryzeuszu, 

godz. 09:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA (w języku polskim)

 

 

****************SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! **************** 

 
serwisy internetowe strony internetowe