a a a
2020-01-01

Nabożeństwa styczeń 2020 r.

STYCZEŃ 2020 ROK

 

 

04.01.2020 r. sobota

 

godz. 17:00 – Wieczernia z czytaniem akatystu. 

 

05.01.2020 r. niedziela

 

godz. 9:00 – św. Liturgia Jana Złotoustego.

 

ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZIENIA

 

06.01.2020 r. poniedziałek

 

godz. 22:00 - NARODZENIE PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA!  
Wielkie Powieczerze, Jutrznia i Liturgia św. Bazylego wielkiego

 

07.01.2020 r. wtorek – I Dzień Świąt Bożego Narodzenia

 

godz. 13:00 - Świąteczna Wielka Wieczernia 

 

08.01.2020 r. środa – II Dzień Świąt Bożego Narodzenia - Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy

 

godz. 9:00 –  św. Liturgia Jana Złotoustego.

 

09.01.2020 r. czwartek – Ap. i pierwszego męczennika Stefana

 

godz. 9:00 –  św. Liturgia Jana Złotoustego.

 

11.01.2020 r. sobota

 

godz. 17:00 – Wieczernia z czytaniem akatystu.

 

12.01.2020 r. niedziela

 

godz. 9:00 – św. Liturgia Jana Złotoustego

 

14.01.2020r. (wtorek)  Obrzezania Pańskiego, św. Bazylego Wielkiego

 

godz. 08:00 – Liturgia Św. Bazylego Wielkiego;   

 

18.01.2020 r. sobota - wigilia Święta 

 

godz. 17:00 - Wielkie Powieczerze, Jutrznia

19.01.2020 r. niedziela, Objawienie Pańskie. Chrzest Pana Naszego Jezusa Chrystusa;

 

Godz. 9.00 - Liturgia św. Jana Złotoustego, Wielkie Poświęcenie Wody

25.01.2020 r. sobota

 

godz. 17:00 - Wieczernia z czytaniem akatystu.

 

26.01.2020 r. niedziela

 

godz. 09:00 - Liturgia Św. Jana Złotoustego.

 

serwisy internetowe strony internetowe