a a a

Duchowieństwo

 BP ŁÓDZKO-POZNAŃSKI ATANAZY:

Bp łódzko-poznański Atanazy (Mirosław Nos) urodził się 27 listopada 1968 r. w Łuplance Starej w województwie podlaskim. Absolwent Technikum Rolniczego w Michałowie (1988 r.) i Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej (1991 r.). Między 1991 a 1995 r. stypendysta Prawosławnego Instytutu Teologicznego św. Tichona Zadońskiego w South Cannan (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), którą zakończył z tytułem magistra teologii. 

Rok później wstąpił w poczet nowicjuszy prawosławnego męskiego monasteru pw. św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. 27 marca 1996 r. nowicjusz Mirosław (Nos) przyjął mnisze postrzyżyny riasoforne oraz święcenia diakońskie z rąk biskupa lubelsko-chełmskiego Abla. 27 sierpnia 1996 r. bp Abel udzielił hierodiakonowi Mirosławowi postrzyżyn małej schimy z imieniem Atanazy (imię na pamiątkę św. Atanazego Brzeskiego), a 1 września 1996 r. święceń kapłańskich. 

Hieromnich Atanazy został podniesiony do godności ihumena (30 marca 1999 r.), archimandryty (20 marca 2007 r.), otrzymał drugi krzyż z ozdobami (18 marca 2014 r.), a z okazji 20-lecia kapłaństwa Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia (18 września 2016 r.). Między 1997 a 1999 r. był stypendystą w Atenach (Grecja). Jego Eminencja metropolita warszawski i całej Polski Sawa mianował go, 4 maja 1999 r., dziekanem i spowiednikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Rok później hieromnich Atanazy nostryfikował dyplom studiów zagranicznych (rozprawa magisterska pt. „Problem tolerancji wyznaniowej na Podlasiu w okresie II Rzeczypospolitej” obroniona na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie). 15 stycznia 2007 r. został namiestnikiem monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej i proboszczem przyklasztornej parafii, 28 marca 2011 r. - dziekanem monasterów Cerkwi prawosławnej w Polsce. 

 

PROBOSZCZ PARAFII W RADOMIU:

ks. Paweł Sidoruk


serwisy internetowe strony internetowe