a a a

Duchowieństwo

 BP ŁÓDZKO-POZNAŃSKI ATANAZY:

Bp łódzko-poznański Atanazy (Mirosław Nos) urodził się 27 listopada 1968 r. w Łuplance Starej w województwie podlaskim. Absolwent Technikum Rolniczego w Michałowie (1988 r.) i Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej (1991 r.). Między 1991 a 1995 r. stypendysta Prawosławnego Instytutu Teologicznego św. Tichona Zadońskiego w South Cannan (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), którą zakończył z tytułem magistra teologii. 

Rok później wstąpił w poczet nowicjuszy prawosławnego męskiego monasteru pw. św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. 27 marca 1996 r. nowicjusz Mirosław (Nos) przyjął mnisze postrzyżyny riasoforne oraz święcenia diakońskie z rąk biskupa lubelsko-chełmskiego Abla. 27 sierpnia 1996 r. bp Abel udzielił hierodiakonowi Mirosławowi postrzyżyn małej schimy z imieniem Atanazy (imię na pamiątkę św. Atanazego Brzeskiego), a 1 września 1996 r. święceń kapłańskich. 

Hieromnich Atanazy został podniesiony do godności ihumena (30 marca 1999 r.), archimandryty (20 marca 2007 r.), otrzymał drugi krzyż z ozdobami (18 marca 2014 r.), a z okazji 20-lecia kapłaństwa Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia (18 września 2016 r.). Między 1997 a 1999 r. był stypendystą w Atenach (Grecja). Jego Eminencja metropolita warszawski i całej Polski Sawa mianował go, 4 maja 1999 r., dziekanem i spowiednikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Rok później hieromnich Atanazy nostryfikował dyplom studiów zagranicznych (rozprawa magisterska pt. „Problem tolerancji wyznaniowej na Podlasiu w okresie II Rzeczypospolitej” obroniona na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie). 15 stycznia 2007 r. został namiestnikiem monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej i proboszczem przyklasztornej parafii, 28 marca 2011 r. - dziekanem monasterów Cerkwi prawosławnej w Polsce. 

 

PROBOSZCZ PARAFII W RADOMIU:

Ks. Tomasz Rubczewski urodził się 29 grudnia 1979 r. w Białymstoku, a wychował w Gródku na Białostocczyźnie. Ukończył Technikum Geodezyjne w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku. W 1999 r. wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w czerwcu 2002 r., uzyskując stopień licencjata. Od jesieni 2002 r. podjął studia teologiczne na Sekcji Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W trakcie studiów stworzył i prowadził chór młodzieżowy w parafii prawosławnej w Tarnogrodzie. Na początku września 2003 r. wstąpił w związek małżeński z Martą Romaniuk . Święcenia diakońskie T. Rubczewski otrzymał z rąk abp lubelsko-chełmskiego Abla w lubelskiej cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie w dniu 14 września 2003 r., zaś 21 września 2003 r. władyka Abel udzielił mu święceń kapłańskich w cerkwi pw. św. Jana Teologa w Chełmie. Początkowo ks. Tomasz niósł posługę w diecezji lubelsko-chełmskiej (parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie; parafia pw. św. Jana Teologa w Chełmie). W latach 2004 – 2006 był wikariuszem, a od 1 października 2006 r. jest proboszczem parafii w Radomiu.

serwisy internetowe strony internetowe