a a a

Nabożeństwa


 

 

 Plan nabożeństw:

 

Sobota - godz. 17.00

Niedziele - godz. 9.00

 

święta - według ogłoszeń parafialnych

kontakt: parafia@radom.cerkiew.pl

serwisy internetowe strony internetowe