a a a
2012-06-14

Remont w radomskiej cerkwi prawosławnej

Nową posadzkę, ogrzewanie, a także nowe wyposażenie zyska cerkiew prawosławna w Radomiu. Obecnie w świątyni trwa remont. -Budowa świątyni trwała w czasie, gdy brakowało materiałów budowlanych. Okazało się, że nie ma izolacji poziomej w posadce - mówi ksiądz Tomasz Rubczewski, proboszcz parafii.

 

 

 

Teraz przeprowadzany jest gruntowny remont posadzki. Układane jest również ogrzewanie podłogowe. Następnie wszystko zostanie wykończone posadzką granitową.

-Pieniądze na sfinansowanie prac pochodzą z cmentarza – wyjaśnia proboszcz. -W ten sposób zdobywamy fundusze na wszystkie nasze opłaty związane z funkcjonowaniem parafii. Cmentarz udostępniany jest na pochówek również osobom innych wyznań.

Świątynia zyska między innymi nowe ikony. -Ikony, które były pisane w latach 80-tych i 90-tych były wykonywane przez osoby, które nie wykonywały ich w sposób zgodny z kanonami kościoła prawosławnego – wyjaśnia ks. Tomasz Rubczewski. - Dlatego też postanowiliśmy rozpisać nową Golgotę. Jest to wielka ikona przedstawiająca Chrystusa ukrzyżowanego obok Chrystusa na Golgocie. Jest też tam najświętsza Bogurodzica, apostoł Jan Teolog, niewiasta niosąca wonności i Setnik Longin – dodaje proboszcz.


Nowy wygląd zyska również układ ołtarza w głównej części ołtarzowej. Zostanie on wykonany z rzeźbionego granitu. Ikona i obraz mają być gotowe na wrzesień.

Koszt inwestycji wynosi około 70 tysięcy złotych. Posadzka ma być ułożona do połowy lipca. Następnie rozpocznie się gruntowne sprzątanie świątyni. Prace wykończeniowe będą trwały do połowy września.

Przypomnijmy, prace budowlane w cerkwi trwają od 2006 roku. Ze względu na brak funduszy są przeprowadzane częściowo. Na początku została ułożona mozaika, potem wykonano freski. Następnie rozpisano i wykonano ikonostas (ozdobna ściana we wnętrzu cerkwi, która znajduje się między miejscem ołtarzowym a nawą przeznaczoną dla wiernych), a także konserwację zabytkowych ikon. Prace te były prowadzone przy wsparciu gminy miasta Radomia i mazowieckiego konserwatora zabytków.  

 

Małgorzata Pawlak /www.radiorekord.pl/

serwisy internetowe strony internetowe