a a a
2016-01-03

Program nabożeństw - styczeń 2016

PROGRAM  NABOŻEŃSTW
w Cerkwi p.w. św. Mikołaja w Radomiu


STYCZEŃ 2016 r.

*03.01.2016 r. - Niedziela przed Narodzeniem Chrystusa, świętych Ojców.
godz. 9:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

*06.01.2016 r. (środa) wigilia Święta
godz. 22:30 - NARODZENIE PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA! Wielkie Powieczerze, Jutrznia i LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
*07.01.2016 r. (czwartek)
godz. 13:00 - Świąteczna Wielka Wieczernia
*08.01.2016 r. (piątek) - Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy
godz. 08:00 –  LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
*09.01.2016 r. (sobota) – Ap. i pierwszego męczennika Stefana
Godz. 08:00 – LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
godz. 17:00 - Wieczernia

*10.01.2016r. Niedziela po Narodzeniu Chrystusa; świętych sprawiedliwych Józefa, Króla Dawida i Jakuba brata Pańskiego;
godz. 09:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

*14.01.2016 r. ŚWIETO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO, ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO ARCYBISKUPA CEZAREI KAPADOCKIEJ;
godz. 06:00 – LITURGIA ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO;

*16.01.2016 r. Godz. 17:00 - Wieczernia
* 17.01.2016 r. Niedziela przed świętem Objawienia. Sobór 70 apostołów.
godz. 09:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

*18.01.2016 r. (poniedziałek) wigilia Święta
Godz. 22:30 ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA; Wielkie Powieczerze, Jutrznia i LITURGIA św. Jana Chryzostoma, WIELKIE POŚWIĘCENIE WODY (HAGIASMA);

*20.01.2016 r. (środa) Sobór św. Jana Chrzciciela
Godz. 06:00 – Liturgia

*23.01.2016 r. Godz. 17:00 - Wieczernia
*24.01.2016 r. Niedziela po święcie Objawienia Pańskiego,
godz. 09:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA.

*30.01.2016 r. Godz. 17:00 - Wieczernia
*31.01.2016 r. Niedziela,
godz. 09:00 - LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA (w języku polskim)


****************SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! ****************

serwisy internetowe strony internetowe