a a a

Spisy prawosławnego kleru w Radomiu od 1837 r.

 

Spis proboszczów, wikariuszy, diakonów i katechetów niosących posługę w prawosławnej parafii w Radomiu od 22 października 1837 r. (wyświęcenie pierwszej świątyni prawosławnej). 

a) proboszczowie parafii pw. św. Mikołaja

1. ks. Ignacy Klimowicz – 1837 – 1864 r.
2. ks. Tichon Horyzontow – 1864 – 1866 r.
3. ks.  Jan Borucki - 1866 – 1869 r.
4. ks.  Mikołaj Sosniakow – 1869 – 1876 r.
5. ks. Michał Iwanowski – 1877 – 1885 r.
6. ks. Mikołaj Sofronow - 1885 – 1892 r.
7. ks. Łukasz Cybik – 1893 – 1910 r.
8. ks. Melecjusz Szczepiński – 1910 – 1915 r.
9. ks. Aleksander Swietłow (p.o.) – 1915 r.
10. ks. Wiaczesław Lachocki – 1915 - ?
11. ks. Izaakjusz Doroszenko – 1939 – 1946 r.
12. ks. Teodor Kuczyński – 1946 – 1954 r.
13. ks. Bazyli Laszenko – 1954 – 1955 r.
14. ks. Dymitr Doroszkiewicz – 1955 – 1956 r.
15. ks. Eugeniusz Mironowicz – 1956 r.
16. ks. Konstanty Gromadzki – 1956 – 1961 r.
17. ks. Aleksander Janowski – 1961 – 1969 r.
18. ks. Stefan Wawreniuk – 1969 – 1981 r.
19. ks. Anatol Fiedoruk – 1981 – 1984 r.
20. ks. Rościsław Kozłowski – 1984 – 2006 r.
21. ks. Tomasz Rubczewski – od 2006 r.

b) wikariusze parafii pw. św. Mikołaja:

1. ks. Piotr Rajewski – 1882 – 1893 r.

2. ks. Aleksander Pawłowicz – 1893 – 1897 r.

3. ks. Konstanty Kiersza – 1897 – 1912 r.

4. ks. Aleksander Sorokin – 1912 - ? 

5. ks. Jarosław Antosiuk – 2001 – 2004 r.

6. ks. Tomasz Rubczewski – 2004 – 2006 r.

c) diakoni parafii pw. św. Mikołaja:

1. diakon Bazyli Kopijek – 1869 – 1875 r.

2. diakon Lew Pajewski – 1875 – 1890 r.

3. diakon Euzebiusz Barżycki – 1890 – 1891 r.

4. diakon Bazyli Nazarewski - 1891 – 1903 r.

5. diakon Aleksander Tomczyk – 1903 – 1904 r.

6. diakon Filemon Korniluk – 1904 – 1905 r.

7. diakon Mateusz Gawryluk – 1905 - ?

8. diakon Jarosław Antosiuk – 2000 – 2001 r.

 

d) katecheci w gimnazjum radomskim:

1. ks. Ignacy Klimowicz – 1837 – 1863 r.

2. ks. Jan Arbukin – 1863 – 1864 r.

3. ks. Tichon Horyzontow – 1863 – 1866 r.

4. ks. Jan Borucki – 1866 – 1869 r.

5. ks. Wikotor Greczko – 1869 – 1871 r.

6. ks. Mikołaj Sosniakow - 1871 – 1876 r.

7. ks.  Michał Iwanowski – 1877 – 1885 r.

8. ks. Mikołaj Safronow – 1885 – 1892 r.

9. ks. J. W. Tatarow – (1892 r.)

10. ks. Łukasz Cybik – 1893 – 1898 r. 

11. ks. Andrzej Sitkiewicz – 1898 – 1903 r.

12. ks. Piotr Wierzyński – 1903 - ?

13. ks. Grzegorz Kisilkiewicz – 1903 r.

e) katecheci w szkołach początkowych:

1. diakon Bazyli Nazarkiewicz – 1890 r.

2. ks. Konstanty Tymkowski – 1893 r.

3. ks.  Jan Juchnowski - 1894 r.

4. diakon Mateusz Gawryluk – 1906 r. 

5. psalmista Jan Groma – 1906 r.

 

Za: J. Antosiuk, Radomskie prawosławie, Radom 2004, s. 89.

Oprac.: dr Stefan Dmitruk 

serwisy internetowe strony internetowe